pwn project duroPWN, het Drinkwaterbedrijf Noord Holland, hier verder benoemd als PWN heeft als doelstelling om energieneutraal te worden. Hiervoor wil zij 100% van haar energieverbruik (elektra- en gasverbruik) duurzaam op te wekken. Een stap in de richting van deze doelstelling kan worden bereikt door het tijdelijk plaatsen van zonnepanelen (max. 25 jaar): zij geven een goed rendement, garanderen continuïteit in het opwekken van energie en hebben een beperkte impact op de omgeving. Om de duurzaamheidsdoelstelling te kunnen realiseren is onderzocht of op de PWN locaties duurzame energie kan worden opgewekt. Gebleken is dat er goede mogelijkheden zijn voor zonnepanelen op daken, zonne-akkers en zon op water. Zonnepanelen op de eigen locaties kan leiden tot 29% verduurzaming van de elektriciteitsvraag van PWN.
Duro Energie management heeft de volledige ontwikkeling, business plan en de aanbesteding van het zonneproject begeleidt en gerealiseerd.
In juli 2018 heeft dit geleid tot een overeenkomst met een contractpartij voor de bouw en het beheer van het gehele zonnestroomproject.