logo etriplus
striplus projectEtriplus is het energieontwikkelbedrijf voor Greenport Venlo; de bedrijventerreinen voor handel, logistiek, agro en voeding ten noordwesten van Venlo. Etriplus helpt bedrijven en andere organisaties in dit gebied hun energievoorziening duurzaam te maken. Dat doen zij door met bedrijven energieconcepten te ontwikkelen, deze met elkaar te verbinden en vernieuwende oplossingen aan te dragen. Vaak zijn dat oplossingen die ondernemers op individuele basis niet kunnen realiseren, maar die vanuit een gezamenlijke aanpak wél mogelijk zijn. Oplossingen die ondernemers veel voordelen opleveren en helpen onze doelen op de lange termijn te realiseren: we willen dat Greenport Venlo op den duur alle energie zelf opwekt en dat dit voor minimaal 40 procent op duurzame wijze gebeurt.


Etriplus doet de volgende typen projecten:

– Energie-infrastructuur – bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet
– Energiebesparing – bijvoorbeeld de uitvoering van projecten op het gebied van ledverlichting
– Energieopwekking – bijvoorbeeld de aanleg van een zonnepark of windturbinepark

Etriplus heeft 5 aandeelhouders:

logo greenport
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Dit ontwikkelbedrijf heeft als eigenaren: Horst aan de Maas, Venray, Venlo en de provincie Limburg. De belangrijkste kerntaken van het bedrijf zijn het (her)ontwikkelen, realiseren, uitgeven en beheren van percelen. Duurzaamheid en innovatie zijn hierbij leidende principes.

logo alliander
Alliander Door het aanleggen en onderhouden van energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland.

logo arcadis
ARCADIS Nederland ARCADIS is wereldwijd toonaangevend als ontwerp- en adviesbureau voor de natuurlijke en de gebouwde omgeving. ARCADIS bedenkt duurzame oplossingen en levert hiervoor ontwerp-, advies- ingenieurs-, project- en managementdiensten.

logo Greenchoice
Greenchoice Greenchoice helpt de energievoorziening in Nederland duurzaam te maken. Greenchoice is een energiemaatschappij die uitsluitend duurzame energie levert. Daarnaast stimuleert Greenchoice zijn klanten om energie te besparen en zelf energie op te wekken.

Ekwadraat Ekwadraat initieert, ontwikkelt en begeleidt projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing.

Duro Energie Management levert de projectdirecteur voor Etriplus. De projectdirecteur stuurt de projectteams aan om de verschillende ontwikkelprojecten tot realisatie te brengen. Tevens vervult de projectdirecteur in samenspraak met de algemeen directeur de directietaken voor Etriplus zoals het maken van jaarplannen, het informeren van de aandeelhouders en het organiseren van de funding.