logo friesland zon
foto zon hartmann

Friesland Zon gelooft in de noodzaak van Duurzame Energie. Omdat we weten dat de voorraad fossiele brandstoffen op termijn behoorlijk slinkt, moeten we nu al de overstap maken naar energiebronnen die onuitputtelijk zijn. De meest voor de hand liggende bronnen zijn Wind en Zon. Zonne-energie stelt mensen in staat om individuele keuzes te maken. Als steeds meer mensen hun eigen verantwoordelijkheid daarin nemen, zullen vervuilende energiecentrales steeds minder nodig zijn.

Friesland Zon is een initiatief van Trineco, investeerder in duurzame energie. Friesland zon ontwikkelt, financiert en beheerd grootschalige zonnestroomprojecten op daken van derden. De zonnestroominstallaties worden middels een door Friesland Zon ontwikkeld lease concept verhuurd aan de eigenaren van daken. Friesland Zon heeft inmiddels ruim 7000 zonnepanelen middels eenlease overeenkomst gerealiseerd en ontwikkelt momenteel ruim 6000 KWp (circa 22.000 zonnepanelen) aan nieuwe installaties. Duro Energie management voert het management en is mede eigenaar van Trineco